Sorry, this job has expired!

Accountancy


Graduate Trainee – Financial Auditing

Cardiff
Contract
£20310 - £30904 per annum

Job Title: Graduate Trainees (multiple positions available)

Location: Multiple locations throughout Wales

Salary: £20,310 -£30,904 – starting at the minimum of band

Benefits: In addition to enjoying the employee benefits such as; a competitive salary, travel allowance (subject to eligibility), pension, 33 days annual leave; you will also receive a generous study package and network of support.

Job Type: Fixed Term Training Contract (4 Years)

Closing Date: 2nd July 2019

The Role:

If you want a GREAT start, in making your career count, do you have an interest in how public money is spent in Wales and a passion to make a difference?

If so, the Company’s Graduate Programme may be just what you’re looking for!

They are looking for the future leaders within the public sector in Wales; and are genuinely interested in who you are, your strengths and your potential.

If you choose to join them you will be fully supported to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification. Working within teams across the company, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of their financial and performance audit work.

In addition, their Graduate Programme offers the unique development opportunity to undertake secondments; this could be internally or across the wider Public Sector and to other publicly funded organisations.

Regardless of degree discipline, they’re looking for bright and talented graduates who are adaptable, ambitious and passionate about making a difference and are committed to improving public sector services.

They cover the whole of Wales and as a member of audit staff you will be expected to travel to various client offices.

Please click the APPLY button and complete the online application form.

Candidates with the relevant experience or job titles of Graduate, Auditing Junior, Trainee Auditor, Accounting Graduate, Financial Serivces, Junior Auditor, Trainee may also be considered for this role.

A ydych chi eisiau dechrau GWYCH wrth wneud i’ch gyrfa gyfrif, a oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth?

Os felly, efallai mai Rhaglen Graddedigion Swyddfa Archwilio Cymru yw’r union beth rydych yn chwilio amdano!

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a’ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni byddwch yn cael eich cefnogi’n llawn i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. Byddwch yn cael budd o’r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol gan arwain at gymhwyster ILM.

A chithau’n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Beth bynnag fo’r ddisgyblaeth gradd, rydym yn chwilio am raddedigion talentog sy’n hyblyg, yn uchelgeisiol ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth ac sy’n ymrwymedig i wella gwasanaethau’r sector cyhoeddus.

Rydym yn cwmpasu Cymru gyfan ac fel aelod o staff archwilio bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.